Jak usunąć klienta?

Aby usunąć klienta z bazy danych należy przejść do zakładki Klienci, następnie można to zrobić na 3 różne sposoby: kliknąć ikonę znajdującą się...

Jak dodać klienta?

Aby dodać nowego klienta do bazy danych należy przejść do zakładki Klienci > Nowy klient , następnie w formularzu wpisać niezbędne dane...