NazwaBiuro Rachunkowe Misemi Sylwia Łukasik
Zakres naszych usług obejmuje m.in. : • Prowadzenie ksiąg handlowych • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej • Sporządzanie deklaracji podatkowych m.in. CIT, PIT, VAT • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT, UE • Prowadzenie ewidencji środków trwałych • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych • Sporządzanie sprawozdań do GUS • Sporządzanie sprawozdań finansowych POZOSTAŁE USŁUGI • Pomoc przy podejmowaniu strategicznych decyzji w chwilą podjęcia działalności gospodarczej (zgłoszenia do urzędów, wybór formy opodatkowania, wstępna analiza optymalizacji podatkowej) • Opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont • Opracowywanie procedur obiegu dokumentów DOTACJE UE • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji koniecznej do zrefundowania kosztów w ramach prowadzonych projektów • Przygotowywanie okresowych, wskazanych we wnioskach, sprawozdań, wniosków o płatność pośrednią oraz rozliczeń końcowych KADRY • Prowadzenie teczki akt osobowych • Przygotowywanie dokumentacji do zawarcia stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i wypowiedzeń • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac • Obsługa rozliczeń PFRON • Sporządzanie sprawozdań GUS • Sporządzanie deklaracji środowiskowych.
MiastoTomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy97-200
UlicaP.o.w.
WojewództwoŁódzkie
Telefon607072582
Rejestracja27-12-2018