Lp.  Nazwa  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
1
Razem
Do zapłaty
Przelicz
Ustawa o podatku VAT mówi, że przedsiębiorca, który zarejestrowany jest jako czynny płatnik podatku od towaru i usług nabywający płody rolne od rolników ryczałtowych powinien wystawić w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą transakcje. Dokument ten to tak zwana faktura RR. W transakcji zakupu płodów rolnych zobowiązany jest nabywca co może być zaskoczeniem dla wielu osób. Do obowiązków nabywcy należy również samodzielne obliczenie podatku od towaru i usług, oraz uiszczenie go we właściwym urzędzie skarbowym z zachowaniem odpowiednich terminów. Dokument powinien być czytelnie oznaczony jako Faktura RR.