Lp.  Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
1
Razem
Do zapłaty
Przelicz
Faktura VAT z adnotacją "Odwrotne obciążenie" informuje nas o tym, że obowiązek rozliczenia podatku VAT przerzucony jest ze sprzedawcy na nabywcę. Fakturę z odwrotnym obciążeniem możemy wystawić jedynie dla transakcji krajowych towarami opisanymi w załączniku numer jedenaście do ustawy o podatku VAT. Ostatnia nowelizacja tej ustawy przewiduje zawężenie stosowania tego mechanizmu tylko do sytuacji, w której nabywcą towarów wymienionych w załączniku jedenastym jest czynny podatnik VAT. Warto pamiętać, że adnotacja "Odwrotne obciążenie" znajdująca się na fakturze ma jedynie charakter informacyjny i nie jest obowiązkowa.