Poniższy formularz umożliwia pobranie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w wersji PDF zawartej z serwisem Efaktury.org. Zgodnie z wymogami przepisów RODO, umowa taka nie musi być zawarta w formie papierowej, może więc być zawarta w formie elektronicznej.
Zawarcie umowy
Każdy użytkownik korzystając z usług serwisu Efaktury.org akceptuje jego regulamin, zatem zawiera z serwisem umowę podstawową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Załącznikiem do regulaminu serwisu jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zatem umowa ta zostaje zawarta automatycznie w momencie korzystania z usług serwisu.
Rozwiązanie umowy
W przypadku zakończenia świadczenia usług przez serwis Efaktury.org (np. gdy użytkownik usunie swoje konto) umowa podstawowa, a wraz z nią także umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostaje automatycznie rozwiązana, zatem nie ma konieczności jej wypowiadania.