Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem URL https://www.fakturowo.pl.
Postanowienia wstępne
Usługi w serwisie Fakturowo.pl (zwanym dalej serwis) zlokalizowanym pod adresem URL https://www.fakturowo.pl świadczy firma (zwana dalej usługodawcą): Fakturowo.pl, Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Dąbrowskiego 17, NIP 7712255384, tel: 888-888-820, fax: 44 789-07-96.
Usługodawca świadczy usługę (zwaną dalej usługą) elektronicznego generowania dokumentów w formacie PDF na podstawie danych wpisanych na stronie serwisu, będącą w rozumieniu ustawy (z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), usługą świadczoną drogą elektroniczną.
Użytkownikiem nazywany jest każdy kto korzysta z usług świadczonych przez usługodawcę na stronach serwisu. Użytkownikiem serwisu może być osoba pełnoletnia czyli osoba, która ma ukończone 18 lat.
Zawarcie umowy
Zawarcie umowy następuje z chwilą skorzystania z usług świadczonych przez usługodawcę na stronach serwisu.
Z chwilą zawarcie umowy użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania usług i samodzielnie usunąć swoje konto w serwisie - nie są pobierane żadne opłaty z tego tytułu. Z chwilą usunięcia konta wszystkie dane użytkownika zostają nieodwracalnie usunięte a umowa pomiędzy użytkownikiem a serwisem przestaje obowiązywać.
Rejestracja konta
Korzystanie z usług serwisu jest możliwe na dwa sposoby: bez rejestracji konta oraz z rejestracją konta. Rejestracja konta daje dostęp do wszystkich funkcji serwisu, bez rejestracji konta część funkcji nie jest dostępna (tutaj można znaleźć opis najważniejszych funkcji serwisu).
W formularzu rejestracyjnym użytkownik zobowiązany jest do podania podstawowych danych (adres email, województwo, miasto). Zakończenie procesu rejestracji wymaga aktywacji, która następuje poprzez kliknięcie na link, przesłany w wiadomości email, od usługodawcy na adres email podany w formularzu rejestracyjnym przez użytkownika.
Rejestrując konto w serwisie użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzach danych teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
Rejestrując konto w serwisie użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję usługi Newsletter (usługa jest szczegółowo opisana w niniejszym regulaminie).
Abonament
Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat. Po dokonaniu rejestracji konta oferujemy 100 dni darmowego testowania naszego serwisu. W tym czasie można przetestować wszystkie funkcje serwisu (tutaj można znaleźć opis najważniejszych funkcji). Jeśli po okresie testowym użytkownik nie wykupi abonamentu, może nadal bezpłatnie korzystać z serwisu jednakże możliwe jest wystawienie 3 dokumentów miesięcznie (bez abonamentu można pobierać dokumenty już zapisane w systemie). Aby wystawiać większą ilość dokumentów należy wykupić abonament. Koszt abonamentu to 30 PLN brutto za 6 miesięcy lub 50 PLN brutto za 12 miesięcy (kwota zawiera podatek VAT 23%). Po wykupieniu abonamentu użytkownik może wystawiać do 2000 dokumentów miesięcznie, jeśli użytkownik wystawia więcej niż 2000 dokumentów miesięcznie wówczas koszt abonamentu ustalany jest indywidualnie (w zależności od ilości wystawianych dokumentów). W celu ustalenia wysokości indywidualnego abonamentu należy skontaktować się z administracją serwisu.
Aby wykupić abonament należy zalogować się na stronie - Ustawienia Abonament (jeśli nie posiadamy konta w serwisie to należy je najpierw zarejestrować). Dokonanie płatności jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE poprzez tą stronę - wszelkie inne sposoby dokonania płatności są nieskuteczne ponieważ do każdej transakcji przypisany jest inny tytuł płatności oraz inny numer konta. Po zalogowaniu należy wybrać rodzaj abonamentu oraz wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT lub faktury PRO-FORMA, a następnie kliknąć przycisk "Przedłuż abonament". W przypadku wybrania faktury PRO-FORMA, na podany adres email w ciągu 24 godzin prześlemy fakturę PRO-FORMA, następnie po opłaceniu faktury PRO-FORMA w ciągu 24 godzin prześlemy fakturę VAT. W przypadku wybrania faktury VAT, nastąpi przekierowanie na stronę umożliwiającą dokonanie płatności. W ciągu 24 godzin od momentu dokonania płatności na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania płatności oraz faktura VAT. Wszystkie wystawione faktury można znaleźć również na stronie - https://www.fakturowo.pl/do-pobrania - dostępnej po zalogowaniu.
Stopka
W prawym dolnym rogu każdego wystawionego dokumentu automatycznie umieszczana jest stopka z napisem - Fakturowo.pl. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość zmiany stopki (maksymalna długość to 60 znaków) lub całkowitego usunięcia stopki. Możliwość zmiany/usunięcia stopki jest usługą płatną, jednorazowy koszt usługi to 50 PLN brutto (kwota zawiera podatek VAT 23%). W ciągu 24 godzin od momentu dokonania płatności na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania płatności oraz faktura VAT. Usługa jest aktywowana indywidualnie, dlatego czas aktywacji usługi trwa do 24 godzin (od momentu dokonania płatności), po włączeniu usługi wysyłana jest wiadomość z potwierdzeniem. Kliknij tutaj aby dokonać płatności za usługę.
Faktury
Faktury VAT są wystawiane automatycznie do każdej płatności i wysyłane pocztą elektroniczną na adres email podany przez użytkownika (w ciągu 24 godzin od momentu odnotowania wpłaty). Na życzenie użytkownika faktura może być również wysłana w formie papierowej drogą pocztową, koszt wysłania faktury drogą pocztową to 10 PLN brutto. Faktury są wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy; podstawą prawną do wystawiania takich faktur jest § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798). Odbiorca faktury oświadcza, iż jako podatnik VAT jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT oraz akceptuję przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).
Płatności w naszym serwisie realizowane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay.pl jest uznawany za najlepszy i najbezpieczniejszy serwis obsługujący transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi.
Przechowywanie dokumentów
Dokumenty użytkowników, którzy mają wykupiony abonament są dostępne i przechowywane w serwisie przez okres 10 lat, po tym terminie dokumenty są automatycznie przenoszone do archiwum i nie są dostępne z poziomu panelu użytkownika. Dokumenty użytkowników, którzy nie mają wykupionego abonamentu (oraz którym wygasła ważność abonamentu) są dostępne i przechowywane w serwisie przez okres 6 lat, po tym terminie dokumenty są automatycznie przenoszone do archiwum i nie są dostępne z poziomu panelu użytkownika. Przenoszenie dokumentów do archiwum odbywa się automatycznie zgodnie z w/w okresami bez informowania użytkowników. Dostęp do dokumentów przeniesionych do archiwum jest możliwy, jednakże jest to usługa dodatkowo płatna. Cena usługi jest zależna od ilości dokumentów i jest ustalana indywidualnie z użytkownikiem. Administrator ma prawo usunąć konta do których nie nastąpiło żadne logowanie przez okres 24 miesiący lub jeśli użytkownik prześle informację, że nie będzie korzystał z serwisu.
Reklamacje
Reklamacje związane z nienależytym funkcjonowaniem serwisu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach serwisu lub listownie na adres siedziby usługodawcy (widniejący w postanowieniach wstępnych niniejszego regulaminu). Reklamację należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia, w którym użytkownik dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: wskazanie danych użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację; wskazanie Usług, których reklamacja dotyczy; przedmiot reklamacji; okoliczności uzasadniające reklamację; wskazanie żądania. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana użytkownikowi na adres email podany przez użytkownika.
Opinie
Opinię może zamieścić każdy zarejestrowany użytkownik serwisu, który posiada ważny abonament i który dokonał przynajmniej jedną płatność przydłużającą ważność konta. Dozwolone jest zamieszczanie wyłącznie opinii na temat serwisu. Opinie opisujące problemy w działaniu serwisu lub prośby o dodanie nowych funkcji, które nie zostały zgłoszone wcześniej poprzez formularz kontaktowy do administracji serwisu są nieobiektywne i będą usuwane. Treść opinii nie może być skopiowana z innej opinii oraz zawierać błędów ortograficznych. Opinię można zamieścić tylko raz, zatem przed zapisaniem opinii należy sprawdzić wpisaną treść, ponieważ nie ma możliwości późniejszej edycji lub usunięcia. Po zamieszczeniu opinii, abonament dla konta z którego zamieszczono opinię zostanie przedłużony o 30 dni. Użytkownicy, którzy napiszą najbardziej twórczą i unikalną opinię oraz załączą zdjęcie, otrzymają 30 dni dodatkowego abonamentu (czyli w sumie 60 dni), ponadto opinia wraz z nazwą firmy będzie prezentowana (rotacyjnie wraz z innymi wyróżnionymi opiniami) na głównej stronie serwisu.
Wymagania techniczne
Do korzystania z usług serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a w przypadku rejestracji konta w serwisie również konto poczty elektronicznej (email). W celu poprawnego działania usług serwisu, konieczne jest zainstalowanie przeglądarki Internetowej IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari z zaleceniem, aby były to najnowsze stabilne wersje tych przeglądarek.
Postanowienia końcowe
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • przerwy w dostępie do usług serwisu niezależnych od usługodawcy lub będących następstwem zdarzeń losowych, których usługodawca nie mógł przewidzieć;
  • decyzje lub działania jakie użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w serwisie;
  • niewłaściwe działanie mechanizmów serwisu;
  • korzystanie przez użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu;
  • szkody poniesione przez użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie.
Zmiany regulaminu będą udostępniane użytkownikom na stronach internetowych serwisu.
Newsletter
Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu użytkowników o promocjach, wydarzeniach i nowościach w serwisie poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez usługodawcę treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej (którym dysponuje użytkownik) do formularza znajdującego się na stronach serwisu i stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
Serwis nie udostępnia powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.
Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera, aby zrezygnować z usługi należy kliknąć na link znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
Usunięcie konta pocztowego użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
Uzytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez serwis za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto email użytkownika.
Katalog biur rachunkowych
Serwis oferuje dodatkową usługę umożliwiającą dodanie danych firmy do branżowego katalogu firm znajdującego się w zakładce "Biura rachunkowe" (odnośnik do strony w stopce serwisu). Do katalogu można dodawać tylko biura rachunkowe (lub firmy świadczące usługi księgowe - podatkowe), dodawanie firm niezgodnych z profilem katalogu jest niedozwolone. Usługa ma na celu promowanie i reklamę biur rachunkowych oraz ułatwienie użytkownikom znalezienia informacji o firmach. Dodanie, edycja oraz prezentacja danych firmy jest BEZPŁATNA.
Aby dodać dane firmy należy starannie wypełnić formularz rejestracyjny, w szczególności wymagane jest aby wpisywać poszczególne dane w polach ściśle do tego przeznaczonych. W formularzu rejestracyjnym użytkownik zobowiązany jest do podania podstawowych danych adresowych firmy. Zakończenie procesu rejestracji wymaga aktywacji, która następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, przesłany w wiadomości na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.
Dodając dane firmy użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzach danych teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
Dodając dane firmy użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję usługi Newsletter (usługa jest szczegółowo opisana w niniejszym regulaminie).
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i aktualność danych firm oraz ewentualne decyzje lub działania jakie użytkownik podejmie na podstawie tych danych.
Program partnerski
Oferujemy naszym użytkownikom program partnerski umożliwiający bezpłatne przedłużenie ważności konta. Zasady są bardzo proste - osoba, której polecisz nasz serwis otrzyma (po zarejestrowaniu konta i wykupieniu rocznego abonamentu) dodatkowo 30 dni abonamentu, a Ty otrzymasz dodatkowo 60 dni abonamentu. Nasz program partnerski jest korzystny dla obu stron - Ty zyskujesz i my zyskujemy.
Zasady
Osoba, której polecisz nasz serwis musi wejść na naszą stronę po kliknięciu na Twój link polecający i zarejestrować konto lub ręcznie wpisać Twój kod polecający podczas rejestracji konta, następnie po zarejestrowaniu konta osoba musi wykupić roczny abonament. Osoba nie musi wykupywać abonamentu od razu po rejestracji konta, może to zrobić w dowolnym momencie (np. po wykorzystaniu okresu testowego). Gdy osoba wykupi abonament, ważność jej konta zostanie przedłużona o 30 dni, a ważność Twojego konta zostanie przedłużona o 60 dni. Po przedłużeniu abonamentu otrzymacie od nas wiadomości email z potwierdzeniem.
Link/baner polecający
Kiedy za pomocą Twojego linku/banera polecającego osoba odwiedza nasz serwis, na jej komputerze zapisywana jest informacja o polecającym z wykorzystaniem pliku cookies przeglądarki. Zapisana informacja jest ważna przez 100 dni, zatem jeżeli w ciągu tego okresu, osoba zarejestruje konto, zostaniesz przypisany do jej konta jako polecający.
Uczestnictwo
W programie partnerskim może uczestniczyć każdy użytkownik posiadający zarejestrowane konto w serwisie - zarówno darmowe oraz płatne. Na stronie "Konto Polecaj nas" znajdziesz wszelkie niezbędne informacje umożliwiające udział w programie partnerskim i promowanie naszego serwisu (znajdziesz tam swój unikalny kod oraz link polecający, a także licznik zarejestrowanych oraz opłaconych kont z wykorzystaniem Twojego kodu/linku polecającego).
Polityka prywatności
Nasz serwis gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa powierzonych nam informacji ponieważ ochrona prywatności naszych Użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach naszego serwisu.
Przetwarzanie danych osobowych
W celu uzyskania pełnego dostępu do usług oferowanych przez nasz serwis, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym prosimy naszych użytkowników o podanie tylko podstawowych informacji kontaktowych.
Prawo do modyfikacji i usunięcia danych
Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
Zakres udostępniania informacji
Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.
Informacje zawarte w logach dostępowych
Podobnie jak większość wydawców internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Poczta (newsletter)
Nasz serwis nie rozsyła korespondencji powszechnie znanej jako "spam". Do zarejestrowanych użytkowników tylko sporadycznie wysyłamy jedynie informacje techniczne i handlowe.
Odnośniki do stron
Nasz serwis zawiera odnośniki do innych witryn w Internecie, będących własnością podmiotów nie powiązanych z naszą stroną, zatem nie ponosimy odpowiedzialności za dane, które przekażecie Państwo na tych stronach.
Polityka Cookies
Poniższy dokument określa zasady wykorzystywania plików Cookies w serwisie Fakturowo.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronie Serwisu. W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z polityką prywatnością i polityką plików cookies, ustaloną przez przeglądaną witrynę.
Czym są pliki Cookies?
Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Stosowane są dwa rodzaje plików Cookies - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania z Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Do czego używamy plików Cookies?
Plików Cookies używamy w celu uwierzytelniania użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika po zalogowaniu oraz do ponownego automatycznego zalogowania użytkownika w Serwisie (dzięki temu użytkownik nie musi za każdym razem wpisywać adresu email i hasła). Pliki Cookies wykorzystywane są również dla zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji Serwisu. Serwis wykorzystuje pliki Cookies także do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
Czy można usunąć pliki Cookies?
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w Serwisie.