Nasz serwis oferuje możliwość obsługi magazynu oraz łatwe zarządzanie bazą dostępnych produktów. Aby włączyć obsługę magazynu należy wejść na stronę - Ustawienia Parametry - następnie w opcji "Obsługa magazynu" wybrać "Tak". Po włączeniu obsługi magazynu dla konta użytkownika prowadzony będzie jeden magazyn, a na stronie dodawania/edycji produktu (strona - Produkty) pojawią się nowe parametry opisujące dany produkt.
 • Dostępna ilość informuje o ilości produktów znajdujących się w magazynie, w zależności od rodzaju wystawianego dokumentu z danym produktem, ilość ta będzie się odpowiednio zmniejszała (dokumenty rozchodu) lub zwiększała (dokumenty przychodu).
 • Sprzedana ilość informuje o ilości wszystkich sprzedanych produktów, w zależności od rodzaju wystawianego dokumentu z danym produktem, ilość ta będzie się odpowiednio zwiększała (dokumenty rozchodu).
 • Limit sprzedaży uniemożliwia wystawienie nowego dokumentu (dokumenty rozchodu) w przypadku gdy dostępna ilość danego produktu będzie mniejsza od ilości podanej na wystawianym dokumencie (parametr należy włączyć jeśli mamy ograniczoną ilość produktu do sprzedania).
Dokumenty przychodu
Wystawienie poniższych dokumentów powoduje zwiększenie dostępnej ilości oraz aktualizację ceny i stawki vat (jeśli dany produkt istnieje w bazie danych) lub dodanie do magazynu nowego produktu (jeśli dany produkt nie istnieje w bazie danych).
 • Przyjęcie wewnętrzne (PW)
 • Przyjęcie zewnętrzne (PZ)
Dokumenty rozchodu
Wystawienie poniższych dokumentów powoduje zmniejszenie dostępnej ilości produktów w magazynie widniejących na dokumencie (jeśli dany produkt istnieje w bazie danych).
 • Faktura VAT
 • Faktura (dawny rachunek)
 • Faktura (odwrotne obciążenie)
 • Faktura końcowa
 • Faktura wewnętrzna
 • Faktura marża
 • Faktura uproszczona
 • Faktura metoda kasowa
 • Faktura zbiorcza
 • Faktura VAT RR
 • Rachunek
 • Magazyn wyda (MW)
 • Wydanie zewnętrzne (WZ)
 • Wydanie zewnętrzne (WZ - tylko ilość)
 • Wydanie zewnętrzne (WZ - VAT)
 • Rozchód wewnętrzny (RW)
 • Paragon
UWAGA! Aby funkcja magazynu działała prawidłowo wystawiając nowy dokument, produkt musi być wybrany z bazy produktów poprzez funkcję "Dodaj z bazy danych" lub poprzez automatyczne dopełnienie nazwy. Należy pamiętać, że edycja już zapisanego dokumentu nie ma wpływu na ilość produktów znajdujących się w magazynie (jeśli podczas edycji zapisanego dokumentu zmienimy produkt znajdujący się na tym dokumencie, wówczas stan tego produktu należy skorygować ręcznie, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na dokumencie). Włączenie/wyłączenie obsługi magazynu powoduje wyzerowanie parametrów - dostępna ilość - oraz - sprzedana ilość - dla wszystkich produktów znajdujących się w magazynie.