Wybór różnych kont bankowych
Podczas wystawiania dokumentów, czasami na fakturze musimy wpisać inny, dodatkowy numer konta bankowego.

W takim przypadki najlepiej jest zapisać dodatkowe konto w zakładce - Ustawienia > Konta bankowe > Nowe konto - a następnie podczas wystawiania dokumentu wybrać zapisane konto - przedstawia to poniższy zrzut ekranu.

Ze względów bezpieczeństwa możliwość zmiany numeru konta bankowego w formularzu wystawiania/edycji dokumentów jest domyślnie wyłączona - zmiana numeru konta bankowego możliwa jest tylko podczas edycji danych w zakładce - Klienci - lub na stronie - Ustawienia > Konta bankowe. Dodatkowo po każdej zmianie numeru konta bankowego, wysyłana jest wiadomość email z potwierdzeniem (niezależnie od ilości wprowadzonych zmian, wysyłana jest jedna wiadomość na godzinę).

Aby mieć możliwość zmiany numeru konta bankowego w formularzu wystawiania/edycji dokumentów (czyli żeby było tak jak dawniej) należy na stronie - Ustawienia > Parametry - włączyć parametr o nazwie - Możliwość zmiany konta bankowego - jednakże ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy włączania tego parametru. Po włączeniu tego parametru zmiana numeru konta nie będzie zapisywana w dzienniku zdarzeń oraz nie będą wysyłane powiadomienia email z informacją o zmianie numeru konta.