Jak ustawić domyślnie PESEL zamiast NIP
Aby domyślnie był widoczny numer PESEL zamiast numeru NIP w danych sprzedawcy na wystawianym dokumencie należy zmienić oznaczenie na PESEL, następnie kliknąć ikonę "zębatki", a następnie kliknąć - Zapisz ustawienia.