Jak ustawić domyślnego sprzedawcę / nabywcę?
Dane domyślne to dane które wyświetlają się domyślnie/automatycznie w formularzu podczas wystawiania nowego dokumentu. Aby ustawić dane domyślnego sprzedawcy lub nabywcy, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją ze zdjęcia.
  • Jeśli mamy już zapisane dane sprzedawcy to na stronie - https://www.fakturowo.pl/klienci - należy rozwinąć dodatkowe menu przy tych danych, które chcemy ustawić jako domyślne, następnie z rozwijanego menu wybieramy opcję - Domyślny sprzedawca (lub - Domyślny nabywca) - pierwszy zrzut ekranu poniżej;
  • Jeśli chcemy zmienić dane to należy wybrać opcję - Edytuj;
  • Jeśli nie mamy jeszcze zapisanych danych sprzedawcy (lub nabywcy) to trzeba je najpierw zapisać poprzez stronę - Klienci > https://www.fakturowo.pl/klienci/nowy - podczas wypełniania formularza należy pamiętać aby w polu - Dane domyślne - ustawić opcję - Sprzedawca (lub Nabywca) - drugi zrzut ekranu poniżej;
domyślny sprzedawca
domyślny sprzedawca