Jak ustawić domyślnego sprzedawcę / nabywcę?
Dane domyślne to dane które wyświetlają się domyślnie/automatycznie w formularzu podczas wystawiania nowego dokumentu. Aby ustawić dane domyślnego sprzedawcy lub nabywcy, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją ze zdjęcia.
  • Na stronie - https://www.fakturowo.pl/klienci - należy rozwinąć dodatkowe menu przy danych, które chcemy ustawić jako domyślne (jeśli nie mamy zapisanych danych sprzedawcy / nabywcy to trzeba je najpierw zapisać poprzez stronę - https://www.fakturowo.pl/klienci/nowy - poprzez tą stronę dane można również edytować);
  • Następnie z rozwijanego menu wybieramy jedną z opcji - Domyślny sprzedawca - lub Domyślny nabywca;
  • Jeśli chcemy zmienić dane to należy wybrać opcję - Edytuj;