Jak umieścić dodatkowe dane kontaktowe na dokumencie?
We wszystkich formularzach naszych dokumentów istnieje możliwość umieszczenia dodatkowych danych kontaktowych/adresowych z możliwością ich dowolnego oznaczenia.

Możliwe oznaczenia dodatkowych danych to: Sprzedawca, Nabywca, Dostawca, Odbiorca, Wierzyciel, Dłużnik, Wpłacający, Wypłacający, Wynajmujący, Najemca, Sprzedający, Kupujący, Wystawiający, Otrzymujący, Zamawiający, Odbierający, Płatnik, Oddział, Wystawca, Wystawca noty, Adres dostawy, Adres do korespondencji.

Aby umieścić dodatkowe dane kontaktowe na dokumencie prosimy postępować zgodnie z poniższym zrzutem z ekranu.