Serwis Fakturowo.pl umożliwia dostęp do wybranych funkcji poprzez interfejs API. Dzięki temu możliwa jest integracja zewnętrznych aplikacji z kontem użytkownika zarejestrowanym w serwisie. Możliwość korzystania z API serwisu jest dodatkową usługą płatną, jednorazowy koszt aktywacji usługi to 50 PLN brutto (kwota zawiera podatek VAT 23%). Opłatę za aktywację usługi należy dokonać poprzez stronę Abonament. Korzystanie z API serwisu możliwe jest na dwa sposoby, które zostały opisane poniżej.
Automatyczne zapisywanie dokumentów
Metoda ta umożliwia automatyczne zapisywanie dokumentów do wystawienia w serwisie. Po zapisaniu, dokument widoczny jest na stronie - Dokumenty > Do wystawienia, następnie możliwe jest wystawienie dokumentu i przesłanie go do użytkownika w formacie PDF. System API raz dziennie (około godziny 5.00) sprawdza czy użytkownik posiada dokumenty do wystawienia - są to dokumenty, których wartość parametru api_status = 1 (do wystawienia). Jeśli są takie dokumenty to przesyłane jest powiadomienie na adres email użytkownika (email przypisany do konta w serwisie). Dokumenty, których wartość parametru api_status = 0 (oczekuje) są automatycznie usuwane po 100 dniach. Wartość parametru - api_status - można zmieniać, np. gdy wystawiona faktura zostanie opłacona. Punkt dostępowy API dla tej metody znajduje się pod adresem URL https://www.fakturowo.pl/api (należy zwrócić uwagę, że komunikacja API odbywa się za pomocą szyfrowanego połączenia HTTPS). Aby skorzystać z tej metody należy wywołać adresu URL API metodą POST lub GET z odpowiednimi parametrami opisanymi poniżej. W przypadku metody GET przed wywołaniem adresu, wartość każdego parametru powinna zostać zakodowana metodą kodowania URLi (w przypadku języka PHP jest to funkcja urlencode). W odpowiedzi na wywołanie adresu URL zostaną zwrócone wiersze oddzielone znakiem nowej lini. W pierwszym wierszu zostanie zwrócony wynik operacji 0 (negatywny) lub 1 (pozytywny). W drugim wierszu w przypadku wyniku negatywnego zostanie zwrócony opis błędu lub w przypadku wyniku pozytywnego parametr - api_numer (jest to unikalny numer zapisanego dokumentu). W trzecim, czwartym oraz piątym wierszu w przypadku wyniku pozytywnego, zostanie zwrócony kolejno parametr - api_parametr, api_parametr1, api_parametr2 (są to dowolne parametry przysyłane przez użytkownika).
Automatyczne wypełnianie dokumentów
Metoda ta umożliwia automatyczne wypełnianie dokumentów i zapisywanie ich na koncie użytkownika w serwisie. Punkt dostępowy API dla tej metody znajduje się pod adresem URL https://www.fakturowo.pl/wystaw (jest to standardowy adres strony na której wystawia się dokumenty w serwisie). Aby skorzystać z tej metody należy być zalogowanym w serwisie i wywołać adresu URL API metodą GET z odpowiednimi parametrami opisanymi poniżej. Przed wywołaniem adresu, wartość każdego parametru powinna zostać zakodowana metodą kodowania URLi (w przypadku języka PHP jest to funkcja urlencode). W rezultacie wywołania adresu URL formularza wystawiania dokumentu zostanie wypełniony przesłanymi wartościami i możliwe będzie wygenerowanie dokumentu.
Opis parametrów API
Poniżej prezentujemy opis parametrów wykorzystywanych w systemie API (wartości podkreślone są wartościami domyślnymi i są przypisywane automatycznie). Przesyłanie parametrów sprzedawcy nie jest wymagane jeśli jest ustawiony domyślny sprzedawca (ustawienia można dokonać na stronie - Klienci). Parametry oznaczone kolorem czerwonym są obowiązkowe, parametry oznaczone kolorem zielonym wykorzystywane są tylko w przypadku korzystania z automatycznego zapisywania dokumentów.
Parametry ogólne
 • api_id - unikalny numer umożliwiający korzystanie z API, można go wygenerować na stronie - Konto;
 • api_numer - unikalny numer otrzymywany w odpowiedzi po zapisaniu dokumentu, przesyłając ten parametr wykonujemy edycję dokumentu (zmieniane są tylko te parametry, które prześlemy wraz z parametrem api_numer, reszta pozostaje bez zmian);
 • api_status - status dokumentu jaki będzie widoczny na stronie - Dokumenty > Do wystawienia:
  • 0 = oczekuje
  • 1 = do wystawienia
 • api_parametr - dowolny parametr przysyłany przez użytkownika, jest on zwracany w przypadku wyniku pozytywnego jako trzeci wiersz odpowiedzi;
 • api_parametr1 - dowolny parametr przysyłany przez użytkownika, jest on zwracany w przypadku wyniku pozytywnego jako czwarty wiersz odpowiedzi;
 • api_parametr2 - dowolny parametr przysyłany przez użytkownika, jest on zwracany w przypadku wyniku pozytywnego jako piąty wiersz odpowiedzi;
 • api_kodowanie - parametr określa domyślne kodowanie przesyłanych parametrów oraz zwracanych komunikatów:
  • 0 = ISO-8859-2
  • 1 = UTF-8
Parametry dokumentu
 • numer - numer dokumentu, domyślnie kolejny numer w systemie;
 • data_w - data wystawienia w formacie DD-MM-RRRR, domyślnie aktualna data;
 • data_s - data sprzedaży w formacie DD-MM-RRRR, domyślnie aktualna data;
 • data_s_opis - oznaczenie daty sprzedaży:
  • 0 = data sprzedaży
  • 1 = data wykonania usługi
  • 2 = data dokonania dostawy towarów
  • 3 = data zakończenia dostawy towarów
  • 4 = data zakończenia świadczenia usług
  • 5 = data otrzymania zaliczki
  • 6 = data otrzymania zapłaty
  • 7 = termin realizacji zamówienia
  • 8 = data otrzymania towaru
  • 9 = data wydania towaru
 • miejsce - miejsce wystawienia, domyślnie wartość zapisana w systemie;
 • rodzaj - rodzaj wystawianego dokumentu:
  • 0 = faktura VAT
  • 40 = faktura VAT wewnętrzna
  • 21 = faktura (bez vat, dawny rachunek)
  • 35 = faktura (odwrotne obciążenie z vat)
  • 45 = faktura (odwrotne obciążenie bez vat)
  • 1 = faktura korygująca
  • 2 = faktura proforma
  • 53 = faktura proforma (bez vat)
  • 3 = faktura zaliczkowa
  • 57 = faktura zaliczkowa (bez vat)
  • 31 = faktura końcowa
  • 4 = faktura wewnętrzna
  • 5 = faktura marża
  • 12 = faktura uproszczona
  • 13 = faktura metoda kasowa
  • 14 = faktura zbiorcza
  • 26 = faktura VAT RR
  • 44 = faktura VAT MP
  • 54 = refaktura VAT
  • 41 = faktura WDT
  • 42 = eksport towarów
  • 48 = eksport usług
  • 49 = eksport usług (VAT-EU 28b)
  • 43 = faktura WNT
  • 50 = import towarów
  • 51 = import usług
  • 52 = import usług (VAT-UE 28b)
  • 6 = rachunek
  • 7 = dowód wewnętrzny
  • 8 = magazyn wyda (MW)
  • 16 = magazyn przyjmie (MP)
  • 38 = wydanie zewnętrzne (WZ)
  • 29 = wydanie zewnętrzne (WZ bez VAT)
  • 33 = wydanie zewnętrzne (WZ tylko ilość)
  • 30 = rozchód wewnętrzny (RW)
  • 36 = przyjęcie wewnętrzne (PW)
  • 37 = przyjęcie zewnętrzne (PZ)
  • 9 = nota obciążeniowa
  • 10 = nota uznaniowa
  • 11 = nota korygująca
  • 34 = zbiorcza nota korygująca
  • 15 = nota wewnętrzna
  • 17 = nota odsetkowa
  • 18 = wezwanie do zapłaty
  • 19 = wezwanie do zapłaty z odsetkami
  • 20 = paragon
  • 22 = kasa wyda (KW)
  • 23 = kasa przyjmie (KP)
  • 24 = dowód dostawy
  • 27 = dowód dostawy (tylko ilość)
  • 25 = zamówienie
  • 56 = zamówienie (brutto)
  • 28 = oferta handlowa
  • 39 = oferta handlowa (netto - brutto)
  • 55 = oferta handlowa (tylko ilość)
  • 32 = kosztorys
  • 46 = miesięczny raport fiskalny
  • 47 = dobowy raport fiskalny
 • oznaczenie - oznaczenie dokumentu:
  • 0 = bez oznaczeń
  • 1 = oryginał
  • 2 = kopia
  • 3 = oryginał / kopia
  • 4 = duplikat
  • 5 = duplikat oryginału
  • 6 = duplikat kopii
 • jezyk - język dokumentu:
  • 0 = polski
  • 1 = angielski
  • 2 = czeski
  • 3 = duński
  • 4 = francuski
  • 5 = holenderski
  • 6 = niemiecki
  • 7 = norweski
  • 8 = rosyjski
  • 9 = szwedzki
  • 10 = ukraiński
  • 11 = węgierski
  • 12 = włoski
  • 13 = białoruski
  • 14 = bułgarski
  • 15 = hiszpański
  • 16 = portugalski
  • 17 = turecki
  • 18 = litewski
  • 19 = łotewski
  • 20 = rumuński
  • 21 = fiński
 • jezyk1 - drugi język dokumentu (w przypadku dokumentów dwujęzycznych):
  • 1 = polski
  • 2 = angielski
  • 3 = czeski
  • 4 = duński
  • 5 = francuski
  • 6 = holenderski
  • 7 = niemiecki
  • 8 = norweski
  • 9 = rosyjski
  • 10 = szwedzki
  • 11 = ukraiński
  • 12 = węgierski
  • 13 = włoski
  • 14 = białoruski
  • 15 = bułgarski
  • 16 = hiszpański
  • 17 = portugalski
  • 18 = turecki
  • 19 = litewski
  • 20 = łotewski
  • 21 = rumuński
  • 22 = fiński
 • waluta - rodzaj waluty:
  • 0 = PLN
  • 1 = EUR
  • 2 = USD
  • 3 = GBP
  • 4 = CHF
  • 5 = CAD
  • 6 = AUD
  • 7 = JPY
  • 8 = THB
  • 9 = HKD
  • 10 = NZD
  • 11 = SGD
  • 12 = HUF
  • 13 = UAH
  • 14 = CZK
  • 15 = DKK
  • 16 = ISK
  • 17 = NOK
  • 18 = SEK
  • 19 = HRK
  • 20 = RON
  • 21 = BGN
  • 22 = TRY
  • 23 = ILS
  • 24 = CLP
  • 25 = PHP
  • 26 = MXN
  • 27 = ZAR
  • 28 = BRL
  • 29 = MYR
  • 30 = RUB
  • 31 = IDR
  • 32 = INR
  • 33 = KRW
  • 34 = CNY
  • 35 = XDR
 • zaplata - rodzaj płatności:
  • 0 = przelew
  • 1 = przelew w terminie 1 dzień
  • 2 = przelew w terminie 2 dni
  • 3 = przelew w terminie 3 dni
  • 4 = przelew w terminie 4 dni
  • 5 = przelew w terminie 5 dni
  • 6 = przelew w terminie 6 dni
  • 7 = przelew w terminie 7 dni
  • 36 = przelew w terminie 8 dni
  • 37 = przelew w terminie 9 dni
  • 38 = przelew w terminie 10 dni
  • 39 = przelew w terminie 11 dni
  • 40 = przelew w terminie 12 dni
  • 41 = przelew w terminie 13 dni
  • 8 = przelew w terminie 14 dni
  • 9 = przelew w terminie 21 dni
  • 10 = przelew w terminie 30 dni
  • 32 = przelew w terminie 35 dni
  • 33 = przelew w terminie 40 dni
  • 30 = przelew w terminie 45 dni
  • 34 = przelew w terminie 50 dni
  • 35 = przelew w terminie 55 dni
  • 11 = przelew w terminie 60 dni
  • 12 = za pobraniem
  • 13 = gotówka
  • 14 = zapłacono przelewem
  • 15 = zapłacono gotówką
  • 16 = zapłacono poprzez Paypal.com
  • 17 = zapłacono poprzez Dotpay.pl
  • 18 = zapłacono poprzez Payu.pl
  • 19 = zapłacono poprzez Cashbill.pl
  • 20 = zapłacono poprzez Przelewy24.pl
  • 21 = karta płatnicza
  • 22 = barter
  • 23 = czek
  • 24 = weksel
  • 25 = kompensata
  • 26 = akredytywa
  • 27 = rozliczono z przedpłatą
  • 28 = terminal płatniczy
  • 29 = kredyt
  • 31 = płatność przez internet
 • status - status dokumentu:
  • 0 = niezapłacona
  • 1 = zapłacona
  • 2 = częściowo zapłacona
 • zaplacono - wartość kwoty zapłaconej, wartość ta zostanie odjęta od całkowitej wartości, domyślnie 0;
 • zaplacono_opis - dodatkowy opis płatności (kwoty zapłaconej);
 • zaplacono_data - dodatkowa data płatności (kwoty zapłaconej);
 • zaplacono_oznaczenie - oznaczenie dodatkowej daty płatności (kwoty zapłaconej):
  • 0 = data płatności
  • 1 = data dokonania płatności
  • 2 = data otrzymania zapłaty
  • 3 = końcowa data płatności
 • zaplacono_oznaczenie1 - oznaczenie kwoty zapłaconej:
  • 0 = zapłacono
  • 1 = zaliczka
 • termin - termin płatności, domyślnie: 14 dni;
 • konto - numer konta bankowego (symbol [n] tworzy nową linię), domyślnie wartość zapisana w systemie;
 • konto_2 - numer 2 konta bankowego (symbol [n] tworzy nową linię), domyślnie wartość zapisana w systemie;
 • konto_3 - numer 3 konta bankowego (symbol [n] tworzy nową linię), domyślnie wartość zapisana w systemie;
 • konto_4 - numer konta bankowego dla VAT (symbol [n] tworzy nową linię), domyślnie wartość zapisana w systemie;
 • uwagi - uwagi (symbol [n] tworzy nową linię);
 • uwagi_oznaczenie - oznaczenie pola z uwagami:
  • 0 = bez oznaczenia
  • 1 = uwagi
  • 2 = ważne
  • 3 = komentarz
  • 4 = adnotacje
  • 5 = dopisek
 • uwagi_dodatkowe - uwagi dodatkowe(symbol [n] tworzy nową linię);
 • uwagi_niewidoczne - uwagi niewidoczne(symbol [n] tworzy nową linię), tekst wpisany w tym polu nie jest widoczny w treści generowanego dokumentu, tekst jest widoczny jedynie w raportach PKPiR (w kolumnie 17) lub raporcie ryczałt - ewidencja przychodów (w kolumnie 12) oraz na liście dokumentów;
 • email - adres email odbiorcy wiadomości, można wpisać dwa adresy oddzielając je znakiem przecinka lub średnika;
 • tytul - tytuł wiadomości email;
 • tresc - treść wiadomości email (symbol [n] tworzy nową linię);
 • pokaz_numer - czy ma być widoczny numer dokumentu (0 = nie 1 = tak);
 • pokaz_miejsce - czy ma być widoczne miejsce wystawienia (0 = nie 1 = tak);
 • pokaz_data_w - czy ma być widoczna data wystawienia (0 = nie 1 = tak);
 • pokaz_data_s - czy ma być widoczna data sprzedaży (0 = nie 1 = tak);
 • pokaz_zaplacono_opis - czy ma być widoczny opis płatności (0 = nie 1 = tak);
 • pokaz_zaplacono_data - czy ma być widoczna data płatności (0 = nie 1 = tak);
 • pokaz_zaplata - czy ma być widoczny sposób płatności (0 = nie 1 = tak);
 • pokaz_termin - czy ma być widoczny termin płatności (0 = nie 1 = tak);
 • pokaz_konto - czy ma być widoczny numer konta (0 = nie 1 = tak);
 • pokaz_konto_2 - czy ma być widoczny numer konta (2) (0 = nie 1 = tak);
 • pokaz_konto_3 - czy ma być widoczny numer konta (3) (0 = nie 1 = tak);
 • pokaz_konto_4 - czy ma być widoczny numer konta (dla wpłat VAT) (0 = nie 1 = tak);
Parametry sprzedawcy
 • sprzedawca_nazwa - nazwa sprzedawcy;
 • sprzedawca_nip - nip sprzedawcy;
 • sprzedawca_pesel - pesel sprzedawcy;
 • sprzedawca_vat_ue - VAT UE sprzedawcy;
 • sprzedawca_ulica - ulica sprzedawcy;
 • sprzedawca_miasto - miasto sprzedawcy;
 • sprzedawca_kod - kod sprzedawcy;
 • sprzedawca_panstwo - państwo sprzedawcy;
 • sprzedawca_email - email sprzedawcy;
 • sprzedawca_telefon - telefon sprzedawcy;
 • sprzedawca_fax - fax sprzedawcy;
 • sprzedawca_www - www sprzedawcy;
 • sprzedawca_podpis - podpis sprzedawcy;
 • sprzedawca_pokaz_podpis - czy ma być widoczny podpis sprzedawcy (0 = nie 1 = tak);
 • sprzedawca_oznaczenie - oznaczenie sprzedawcy;
  • 0 = sprzedawca
  • 1 = nabywca
  • 2 = dostawca
  • 3 = odbiorca
  • 4 = wierzyciel
  • 5 = dłużnik
  • 6 = wpłacający
  • 7 = wypłacający
  • 8 = wynajmujący
  • 9 = najemca
  • 10 = sprzedający
  • 11 = kupujący
  • 12 = wystawiający
  • 13 = otrzymujący
  • 14 = zamawiający
  • 15 = odbierający
  • 16 = płatnik
  • 17 = oddział
  • 18 = wystawca
  • 19 = wystawca noty
  • 20 = adres dostawy
  • 21 = adres do korespondencji
  • 22 = bez oznaczenia
 • sprzedawca_nazwa1 - dodatkowe dane sprzedawcy;
 • sprzedawca_oznaczenie1 - oznaczenie dodatkowych danych sprzedawcy (wartość taka sama jak w przypadku parametru - sprzedawca_oznaczenie);
 • sprzedawca_pole - sposób prezentacji danych sprzedawcy;
  • 0 = w formie wielu pól
  • 1 = jako jedno pole (w tym przypadku wszystkie dane należy wpisać w polu - sprzedawca_nazwa - symbol [n] oznacza nową linię)
Parametry nabywcy
 • nabywca_nazwa - nazwa nabywcy;
 • nabywca_nip - nip nabywcy;
 • nabywca_pesel - pesel nabywcy;
 • nabywca_vat_ue - VAT UE nabywcy;
 • nabywca_ulica - ulica nabywcy;
 • nabywca_miasto - miasto nabywcy;
 • nabywca_kod - kod nabywcy;
 • nabywca_panstwo - państwo nabywcy;
 • nabywca_email - email nabywcy;
 • nabywca_telefon - telefon nabywcy;
 • nabywca_fax - fax nabywcy;
 • nabywca_www - www nabywcy;
 • nabywca_podpis - podpis nabywcy;
 • nabywca_pokaz_podpis - czy ma być widoczny podpis nabywcy (0 = nie 1 = tak);
 • nabywca_oznaczenie - oznaczenie nabywcy;
  • 0 = sprzedawca
  • 1 = nabywca
  • 2 = dostawca
  • 3 = odbiorca
  • 4 = wierzyciel
  • 5 = dłużnik
  • 6 = wpłacający
  • 7 = wypłacający
  • 8 = wynajmujący
  • 9 = najemca
  • 10 = sprzedający
  • 11 = kupujący
  • 12 = wystawiający
  • 13 = otrzymujący
  • 14 = zamawiający
  • 15 = odbierający
  • 16 = płatnik
  • 17 = oddział
  • 18 = wystawca
  • 19 = wystawca noty
  • 20 = adres dostawy
  • 21 = adres do korespondencji
  • 22 = bez oznaczenia
 • nabywca_nazwa1 - dodatkowe dane nabywcy;
 • nabywca_oznaczenie1 - oznaczenie dodatkowych danych nabywcy (wartość taka sama jak w przypadku parametru - nabywca_oznaczenie);
 • nabywca_pole - sposób prezentacji danych nabywcy;
  • 0 = w formie wielu pól
  • 1 = jako jedno pole (w tym przypadku wszystkie dane należy wpisać w polu - nabywca_nazwa - symbol [n] oznacza nową linię)
Parametry produktu
 • nazwa_produktu - nazwa produktu/usługi;
 • jm - jednostka miary:
  • 0 = usł.
  • 1 = szt.
  • 2 = AT
  • 3 = GJ
  • 4 = MW
  • 5 = doba
  • 6 = dzień
  • 7 = godz.
  • 8 = gr
  • 9 = grupa
  • 10 = h
  • 11 = hl
  • 12 = kW
  • 13 = kWh
  • 14 = kg
  • 15 = km
  • 16 = kpl
  • 17 = kurs
  • 18 = l
  • 19 = m
  • 20 = m2
  • 21 = m3
  • 22 = mb
  • 23 = mies.
  • 24 = min.
  • 25 = ml
  • 26 = mp
  • 27 = obw.
  • 28 = opak.
  • 29 = par
  • 30 = pkt.
  • 31 = rolka
  • 32 = strona
  • 33 = słowa
  • 34 = tona
  • 35 = sem.
  • 36 = fracht
  • 37 = osoba
  • 38 = rbg
  • 39 = Mg
  • 40 = ryczałt
  • 41 = udział
  • 42 = pojemnik
  • 43 = zabieg
  • 44 = cm
  • 45 = MWh
  • 46 = ha
 • ilosc - oznaczenie ilości produktów/usług, domyślnie 1;
 • cena_netto lub wartosc_brutto - cena netto lub wartość brutto;
 • stawka_vat - stawka vat:
  • 27 = 27%
  • 25 = 25%
  • 24 = 24%
  • 23 = 23%
  • 22 = 22%
  • 21 = 21%
  • 20 = 20%
  • 19 = 19%
  • 15 = 15%
  • 10 = 10%
  • 9.5 = 9.5%
  • 9 = 9%
  • 8 = 8%
  • 7.7 = 7.7%
  • 7 = 7%
  • 5 = 5%
  • 4 = 4%
  • 3 = 3%
  • 0 = 0%
  • np = np.
  • zw = zw.
  • oo = o.o.
 • Kolejne pozycje (maksymalnie 100) dodajemy z parametrami nazwa_produktu_1, jm_1, ilosc_1, nazwa_produktu_2, jm_2, ilosc_2, itp...
Przeliczanie walut
Jeśli wartość wystawianego dokumentu ma być przeliczona na inną walutę należy skorzystać z poniższych parametrów.
 • exchange - nowa waluta, na którą ma być przeliczana wartość dokumentu, nowa waluta przeliczania musi być inna niż aktualna waluta dokumentu, wartość 0 to brak przeliczania (wartość domyślna), dostępne waluty:
 • PLN; EUR; USD; GBP; CHF; CAD; AUD; JPY; THB; HKD; NZD; SGD; HUF; UAH; CZK; DKK; ISK; NOK; SEK; HRK; RON; BGN; TRY; ILS; CLP; PHP; MXN; ZAR; BRL; MYR; RUB; IDR; INR; KRW; CNY; XDR;
 • rate - rodzaj kursu przeliczania waluty:
  • 0 = NBP
  • 1 = własny
 • data_wymiany - w przypadku wybrania w parametrze "rate" wartości 0 (NBP), należy określić dzień kursu wymiany w formacie DD-MM-RRRR;
 • exchange_rate - w przypadku wybrania w parametrze "rate" wartości 1 (własny), należy określić wartość kursu wymiany w formacie liczbowym, np: 4.12;