Łącząc wiedzę, doświadczenie oraz nowoczesne technologie oferujemy naszym Użytkownikom nie tylko profesjonalne usługi, ale także konkurencyjne ceny. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, co mogą potwierdzić opinie naszych Użytkowników (dostępne na stronie www.fakturowo.pl/opinie). Zapoznaj się z cennikiem naszych usług i dołącz do grona naszych zadowolonych Użytkowników.

I. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Wysokości opłat wyrażone są w polskich złotych i są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Korzystanie z Serwisu bez rejestracji konta jest bezpłatne i nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat, jednakże dostęp do części funkcji jest ograniczony - opis dostępnych funkcji znajduje się na stronie www.fakturowo.pl/funkcje.
 3. Po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, uruchamiany jest okres testowy trwający 100 dni, który umożliwia Użytkownikowi bezpłatne zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami Serwisu. Jeśli po okresie testowym Użytkownik nie dokona opłaty abonamentowej przedłużającej ważność konta, może nadal bezpłatnie korzystać z Serwisu, jednakże dostęp do części funkcji jest ograniczony (np. możliwe jest wystawienie 5 dokumentów miesięcznie, bez ograniczeń można pobierać dokumenty wystawione wcześniej), opis wszystkich dostępnych funkcji znajduje się na stronie www.fakturowo.pl/funkcje.
II. OPŁATY ABONAMENTOWE
 1. Po dokonaniu jednej z poniższych opłat abonamentowych, Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich funkcji i usług oferowanych w Serwisie, za wyjątkiem usług opisanych w pkt. III niniejszego cennika (są to usługi dodatkowe, dostępne po uiszczeniu jednorazowej opłaty aktywacyjnej). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  1. Abonament przedłużający ważność konta o 1 miesiąc wynosi 15 PLN brutto.
  2. Abonament przedłużający ważność konta o 6 miesięcy wynosi 50 PLN brutto.
  3. Abonament przedłużający ważność konta o 12 miesięcy wynosi 80 PLN brutto.
  4. Abonament przedłużający ważność konta o 2 lata wynosi 150 PLN brutto (rabat 5%).
  5. Abonament przedłużający ważność konta o 3 lata wynosi 215 PLN brutto (rabat 10%).
III. OPŁATY ZA USŁUGI DODATKOWE
 1. Oprócz opłat abonamentowych przedłużających ważność konta, Użytkownik może wykupić dostęp do usług dodatkowych. Opłata za dostęp do usług dodatkowych jest jednorazowa - pobierana jest tylko raz w momencie aktywacji danej usługi (opłata za dostęp do usług dodatkowych nie ma związku z opłatą abonamentową przedłużającą ważność konta).
  1. Możliwość wystawiania dokumentów kosztowych bez ograniczeń ilościowych: Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość bezpłatnego wystawiania 5 dokumentów kosztowych miesięcznie. Możliwość wystawiania dokumentów kosztowych bez ograniczeń ilościowych jest dodatkową usługą płatną. Jednorazowy koszt aktywacji usługi to 100 PLN brutto (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  2. Możliwość zmiany stopki: W prawym dolnym rogu każdego wystawionego dokumentu, automatycznie umieszczana jest stopka z napisem - Fakturowo.pl. Zarejestrowani Użytkownicy (posiadający Konto w Serwisie) mają możliwość zmiany treści stopki (maksymalna długość to 100 znaków) lub całkowitego usunięcia stopki. Po wykupieniu usługi w wiadomościach email wysyłanych z serwisu nie będzie również widoczna stopka z informacją o numerze ID konta oraz adresie IP użytkownika. Możliwość zmiany/usunięcia stopki jest dodatkową usługą płatną, jednorazowy koszt aktywacji usługi to 100 PLN brutto (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  3. Możliwość wysyłania wiadomości SMS: Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość wysyłania wiadomości SMS do klientów z informacją o utworzeniu nowego dokumentu oraz z przypomnieniem o terminie płatności. Możliwość wysyłania wiadomości SMS do klientów jest usługą płatną. Koszt to 50 PLN brutto za 100 wiadomości SMS lub 450 PLN brutto za 1000 wiadomości SMS. Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  4. Możliwość dostępu do API: Serwis umożliwia dostęp do wybranych funkcji poprzez interfejs programistyczny API (tutaj można zapoznać się z opisem usługi), dzięki temu możliwa jest integracja zewnętrznych aplikacji z kontem użytkownika zarejestrowanym w serwisie. Możliwość korzystania z API jest dodatkową usługą płatną, jednorazowy koszt aktywacji usługi to 200 PLN brutto (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  5. Możliwość aktywacji dodatkowych usług cyklicznych: Zarejestrowani Użytkownicy w ramach podstawowego abonamentu mają możliwość aktywacji 5 usług cyklicznych (tutaj można zapoznać się z opisem usługi). Możliwość aktywacji większej ilości usług cyklicznych jest dodatkową usługą płatną. Jednorazowy koszt to 100 PLN brutto za możliwość aktywacji 5 dodatkowych usług cyklicznych lub 450 PLN brutto za możliwość aktywacji 25 dodatkowych usług cyklicznych (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  6. Możliwość aktywacji dodatkowych powiadomień: Zarejestrowani Użytkownicy w ramach podstawowego abonamentu mają możliwość aktywacji 5 powiadomień email lub SMS (tutaj można zapoznać się z opisem usługi). Możliwość aktywacji większej ilości powiadomień jest dodatkową usługą płatną. Jednorazowy koszt to 50 PLN brutto za możliwość aktywacji 5 dodatkowych powiadomień lub 200 PLN brutto za możliwość aktywacji 25 dodatkowych powiadomień (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  7. Możliwość obsługi dodatkowych tokenów KSeF: Zarejestrowani Użytkownicy w ramach podstawowego abonamentu mają możliwość obsługi jednego tokena KSeF. Możliwość obsługi dodatkowego tokena KSeF jest dodatkową usługą płatną. Jednorazowy koszt za możliwość obsługi dodatkowego tokena KSeF wynosi 100 PLN brutto (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
  8. Możliwość dodania większej ilości załączników: Zarejestrowani Użytkownicy w ramach podstawowego abonamentu mają możliwość dodania 500 załączników/plików do swoich dokumentów (liczona jest suma załączników dla dokumentów sprzedażowych oraz kosztowych), maksymalnie 5 załączników do 1 dokumentu, wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 10 MB, dozwolone formaty plików - jpg, gif, png, bmp, tif, pdf, doc/docx, rtf, xls/xlsx, ppt, odt, zip, rar. Możliwość dodania większej ilości załączników jest dodatkową usługą płatną. Jednorazowy koszt to 100 PLN brutto za 200 dodatkowych załączników lub 200 PLN brutto za 500 dodatkowych załączników (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz). Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty).
IV. DOKONYWANIE OPŁAT
 1. Aby dokonać określoną opłatę należy zalogować się na stronie - Ustawienia > Abonament, następnie należy wybrać rodzaj opłaty oraz wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT lub faktury PROFORMA (jeśli użytkownik chce dokonać płatności na podstawie otrzymanej faktury PROFORMA), a następnie kliknąć przycisk "Zapłać" lub "Wystaw proformę".
  1. W przypadku dokonywania płatności na podstawie faktury VAT, nastąpi przekierowanie na stronę umożliwiającą dokonanie płatności. W ciągu 24 godzin od momentu dokonania płatności przez Użytkownika, na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania płatności oraz faktura VAT.
  2. W przypadku dokonywania płatności na podstawie faktury PROFORMA, na podany przez Użytkownika adres email w ciągu 24 godzin zostanie wysłana faktura PROFORMA, następnie po opłaceniu faktury PROFORMA w ciągu 24 godzin zostanie wysłana faktura VAT.
 2. Płatności internetowe obsługiwane są przez firmę CashBill S.A. z siedzibą przy ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice, www.cashbill.pl.
 3. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na otrzymywania faktur VAT w formie elektronicznej.