Kary dla księgowych w roku 2017
Kary dla księgowych w roku 2017
Księgowy musi przestrzegać przepisów bardzo dokładnie ponieważ istnieje cały szereg paragrafów na podstawie których może zostać ukarany. Obecnie minimalna kara jaką może zostać obarczony księgowy to grzywna w wysokości 666 złotych, zaś maksymalna to niemal dwadzieścia milionów złotych. Księgowi mogą być karani na podstawie przepisów kodeksu karnego-skarbowego, oraz obecnie obowiązującej ordynacji podatkowej.

Księgowy pracujący w Polce może zostać ukarany za niezastosowanie się do przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej, kodeksu pracy, kodeksu karnego, oraz przepisów kodeksu karnego-skarbowego. W przypadku naruszenia przepisów opisanych w ustawie o rachunkowości zakres odpowiedzialności to maksymalnie do dwóch lat pozbawienia wolności. Jeżeli złamie przepisy opisane w przepisach ordynacji podatkowej grozi mu do 2800 złotych kary porządkowej. Jedna z najcięższych kar przewidzianych dla księgowego wynika ze złamania prawa w zakresie przepisów kodeksu karnego skarbowego gdyż w 2017 roku grozi za to pozbawienie wolności na czas co najmniej roku, a oprócz tego można otrzymać karę finansową, która sięga około dwudziestu milionów złotych (dokładnie 18 198 080 złotych). Równie dotkliwy ejst zakres odpowiedzialności, który jest pokłosiem nie stosowania się do prawa kodeksu karnego. W przypadku złamania tegoż możemy liczyć się nawet z 25 latami pozbawienia wolności. Do lżejszych reprymend należy kara za złamanie kodeksu pracy, która w najgorszym wypadku wynosi trzykrotność wynagrodzenia karanego księgowego.

Przepisy ustawy o rachunkowości

Zgodnie z ustawą o rachunkowości kierownik lub dyrektor jednostki może uczynić głównego księgowego jednostki osobą współodpowiedzialną za prowadzenie rachunkowości jednostki w sposób pisemny. Osoba taka ponosi odpowiedzialność za nierzetelne prowadzenie lub całkowite zaniechanie prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz za niesporządzenie całkowite lub w wyznaczoną czasie sprawozdania finansowego jednostki. Za uchybienia te grozi do 2 lat pozbawienia wolności, oraz karze grzywny.

Dodatkowo osoba współodpowiedzialna, która nie wykonuje swoich obowiązków w zakresie sprawozdań finansowych jak i osoba, która świadczy usługi w formie biura rachunkowego bez obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podlega karze ograniczenia wolności, karze grzywny lub obu tym karom łącznie.