Metoda ta umożliwia użytkownikowi zapisanie informacji o dokumentach do wystawienia oraz samodzielne wystawianie dokumentów na podstawie zapisanych informacji. Po zapisaniu, dokument widoczny jest na stronie - Dokumenty > Do wystawienia, następnie możliwe jest samodzielne wystawienie dokumentu i przesłanie go do użytkownika w formacie PDF. Nasz system raz dziennie (około godziny 5.00) sprawdza czy na koncie użytkownik są dokumenty do wystawienia - czyli dokumenty, których wartość parametru api_status = 1 (do wystawienia). Jeśli są takie dokumenty to na adres email użytkownika (email przypisany do konta w serwisie) przesyłane jest powiadomienie o dokumentach oczekujących na wystawienie. Dokumenty, których wartość parametru api_status = 0 (oczekuje) są automatycznie usuwane po 100 dniach. Wartość parametru - api_status - można zmieniać, np. gdy wystawiona faktura zostanie opłacona. Aby skorzystać z tej metody należy wywołać adresu URL metodą POST lub GET z odpowiednimi parametrami opisanymi poniżej. W przypadku metody GET przed wywołaniem adresu, wartość każdego parametru powinna zostać zakodowana metodą kodowania URLi (w przypadku języka PHP jest to funkcja urlencode). W odpowiedzi na wywołanie adresu URL zostaną zwrócone wiersze oddzielone znakiem nowej lini. W pierwszym wierszu zostanie zwrócony wynik operacji 0 (negatywny) lub 1 (pozytywny). W drugim wierszu w przypadku wyniku negatywnego zostanie zwrócony opis błędu lub w przypadku wyniku pozytywnego parametr - api_numer (jest to unikalny numer zapisanego dokumentu). W trzecim, czwartym oraz piątym wierszu w przypadku wyniku pozytywnego, zostanie zwrócony kolejno parametr - api_parametr, api_parametr1, api_parametr2 (są to dowolne parametry przysyłane przez użytkownika). W przypadku wszystkich parametrów tekstowych, symbol [n] tworzy nową linię.

Zapisanie dokumentu do wystawienia z wykorzystaniem metody GET (poniższy adres URL należy przekopiować w pole adresu przeglądarki):
https://www.fakturowo.pl/api
?api_id=...
&api_status=0
&dokument_miejsce=Katowice
&sprzedawca_nazwa=Krzysztof+Janowski
&sprzedawca_nip=4466778899
&sprzedawca_miasto=Katowice
&sprzedawca_kod=40-004
&sprzedawca_ulica=Katowicka+102
&nabywca_nazwa=Jan+Kowalski
&nabywca_nip=1122334455
&nabywca_miasto=Warszawa
&nabywca_kod=00-001
&nabywca_ulica=Warszawska+17
&produkt_nazwa=Dowolna+nazwa+produktu
&produkt_ilosc=1
&produkt_jm=1
&produkt_stawka_vat=23
&produkt_wartosc_brutto=400.00
Zapisanie dokumentu do wystawienia z wykorzystaniem metody POST:
$api = array();
$api["api_id"] = "...";
$api["api_status"] = "0";
$api["dokument_miejsce"] = "Katowice";
$api["sprzedawca_nazwa"] = "Krzysztof Janowski";
$api["sprzedawca_nip"] = "4466778899";
$api["sprzedawca_miasto"] = "Katowice";
$api["sprzedawca_kod"] = "40-004";
$api["sprzedawca_ulica"] = "Katowicka 102";
$api["nabywca_nazwa"] = "Jan Kowalski";
$api["nabywca_nip"] = "1122334455";
$api["nabywca_miasto"] = "Warszawa";
$api["nabywca_kod"] = "00-001";
$api["nabywca_ulica"] = "Warszawska 17";
$api["produkt_nazwa"] = "Dowolna nazwa produktu";
$api["produkt_ilosc"] = "1";
$api["produkt_jm"] = "1";
$api["produkt_stawka_vat"] = "23";
$api["produkt_wartosc_brutto"] = "400.00";

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl,CURLOPT_URL,"https://www.fakturowo.pl/api");
curl_setopt($curl,CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,300);
curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_POSTFIELDS,$api);
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

/*
Przykładowy wynik poprawnego zapisania dokumentu do wystawienia:
1
818950
*/

$result = explode("\n",$result);
if ($result[0]==1)
{
  //jeśli wynik operacji jest pozytywny w drugim wierszu zwracany jest parametr - api_numer
  echo "OK: ".$result[1];

  //jeśli dodatkowo w parametrach prześlemy api_parametr, api_parametr1, api_parametr2
  //to parametry te zostaną zwrócone w trzecim, czwartym i piątym wierszu odpowiedzi
}
else
{
  //jeśli wynik operacji jest negatywny w drugim wierszu zwracany jest opis błędu
  echo "ERROR: ".$result[1];
}
Edycja zapisanego wcześniej dokumentu do wystawienia z wykorzystaniem metody POST:
$api = array();
$api["api_id"] = "...";
$api["api_numer"] = ""; //unikalny numer otrzymywany w odpowiedzi po zapisaniu dokumentu
$api["api_status"] = "1"; //edytowany jest status
$api["produkt_nazwa"] = "Edytowana nazwa produktu"; //edytowana jest nazwa produktu

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl,CURLOPT_URL,"https://www.fakturowo.pl/api");
curl_setopt($curl,CURLOPT_POST,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,300);
curl_setopt($curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($curl,CURLOPT_POSTFIELDS,$api);
$result = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

$result = explode("\n",$result);
if ($result[0]==1)
{
  echo "OK: ".$result[1];
}
else
{
  echo "ERROR: ".$result[1];
}
Parametry API
Nazwa parametruOpis parametru
api_idUnikalny numer umożliwiający korzystanie z API, można go wygenerować na stronie - Konto;
api_numerUnikalny numer dokumentu otrzymywany w odpowiedzi po zapisaniu dokumentu, parametr jest wymagany w przypadku edycji dokumentu;
api_statusStatus dokumentu jaki będzie widoczny na stronie - Dokumenty > Do wystawienia - możliwe opcje: 0 = oczekuje; 1 = do wystawienia;
api_parametrDowolny parametr przysyłany przez użytkownika, jest on zwracany w przypadku wyniku pozytywnego jako trzeci wiersz odpowiedzi;
api_parametr1Dowolny parametr przysyłany przez użytkownika, jest on zwracany w przypadku wyniku pozytywnego jako czwarty wiersz odpowiedzi;
api_parametr2Dowolny parametr przysyłany przez użytkownika, jest on zwracany w przypadku wyniku pozytywnego jako piąty wiersz odpowiedzi;
api_kodowanieParametr określa format kodowania przesyłanych parametrów: 0 = ISO-8859-2; 1 = UTF-8; komunikaty są zawsze zwracane w formacie ISO-8859-2;

Parametry dokumentu
Nazwa parametruOpis parametru
dokument_numerNumer dokumentu, domyślnie kolejny numer w systemie;
dokument_pokaz_numerCzy ma być widoczny numer dokumentu: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_data_wData wystawienia w formacie DD-MM-RRRR, domyślnie aktualna data;
dokument_pokaz_data_wCzy ma być widoczna data wystawienia: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_data_sData sprzedaży w formacie DD-MM-RRRR lub MM-RRRR, domyślnie aktualna data;
dokument_pokaz_data_sCzy ma być widoczna data sprzedaży: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_data_s_oznaczenieOznaczenie daty sprzedaży: 0 = data sprzedaży; 1 = data wykonania usługi; 2 = data dokonania dostawy towarów; 3 = data zakończenia dostawy towarów; 4 = data zakończenia świadczenia usług; 5 = data otrzymania zaliczki; 6 = data otrzymania zapłaty; 7 = termin realizacji zamówienia; 8 = data otrzymania towaru; 9 = data wydania towaru; 10 = data zaliczki;
dokument_miejsceMiejsce wystawienia, domyślnie wartość zapisana w systemie;
dokument_pokaz_miejsceCzy ma być widoczne miejsce wystawienia: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_rodzajRodzaj wystawianego dokumentu: 0 = Faktura VAT; 2 = Faktura proforma; 3 = Faktura zaliczkowa; 4 = Faktura wewnętrzna; 5 = Faktura VAT marża; 6 = Rachunek; 12 = Faktura uproszczona; 13 = Faktura metoda kasowa; 14 = Faktura zbiorcza; 20 = Paragon; 21 = Faktura (bez vat, dawny rachunek); 26 = Faktura VAT RR; 29 = Wydanie zewnętrzne (WZ bez VAT); 31 = Faktura końcowa; 33 = Wydanie zewnętrzne (WZ tylko ilość); 35 = Faktura (odwrotne obciążenie z vat); 36 = Przyjęcie wewnętrzne (PW); 37 = Przyjęcie zewnętrzne (PZ); 38 = Wydanie zewnętrzne (WZ); 40 = Faktura VAT wewnętrzna; 41 = Faktura WDT; 42 = Eksport towarów; 43 = Faktura WNT; 44 = Faktura VAT MP; 45 = Faktura (odwrotne obciążenie bez vat); 48 = Eksport usług; 49 = Eksport usług (VAT-EU 28b); 50 = Import towarów; 51 = Import usług; 52 = Import usług (VAT-UE 28b); 53 = Faktura proforma (bez vat); 58 = Faktura zaliczkowa VAT marża; 59 = Faktura końcowa VAT marża; 60 = Faktura końcowa (bez vat); 62 = Faktura;
dokument_marzaOznaczenie marży: 0 = (brak wartości); 1 = Procedura marży dla biur podróży; 2 = Procedura marży - towary używane; 3 = Procedura marży - dzieła sztuki; 4 = Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki; Parametr ten dostępny jest tylko dla następujących dokumentów (dokument_rodzaj): 5 = Faktura VAT marża; 58 = Faktura zaliczkowa VAT marża; 59 = Faktura końcowa VAT marża;
dokument_oznaczenieOznaczenie dokumentu: 0 = bez oznaczeń; 1 = oryginał; 2 = kopia; 3 = oryginał / kopia; 4 = duplikat; 5 = duplikat oryginału; 6 = duplikat kopii;
dokument_jezykJęzyk dokumentu: 0 = polski; 1 = angielski; 2 = czeski; 3 = duński; 4 = francuski; 5 = holenderski; 6 = niemiecki; 7 = norweski; 8 = rosyjski; 9 = szwedzki; 10 = ukraiński; 11 = węgierski; 12 = włoski; 13 = białoruski; 14 = bułgarski; 15 = hiszpański; 16 = portugalski; 17 = turecki; 18 = litewski; 19 = łotewski; 20 = rumuński; 21 = fiński;
dokument_drugi_jezykDrugi język dokumentu (w przypadku dokumentów dwujęzycznych): 0 = (brak wartości); 1 = polski; 2 = angielski; 3 = czeski; 4 = duński; 5 = francuski; 6 = holenderski; 7 = niemiecki; 8 = norweski; 9 = rosyjski; 10 = szwedzki; 11 = ukraiński; 12 = węgierski; 13 = włoski; 14 = białoruski; 15 = bułgarski; 16 = hiszpański; 17 = portugalski; 18 = turecki; 19 = litewski; 20 = łotewski; 21 = rumuński; 22 = fiński;
dokument_walutaRodzaj waluty: 0 = PLN; 1 = EUR; 2 = USD; 3 = GBP; 4 = CHF; 5 = CAD; 6 = AUD; 7 = JPY; 8 = THB; 9 = HKD; 10 = NZD; 11 = SGD; 12 = HUF; 13 = UAH; 14 = CZK; 15 = DKK; 16 = ISK; 17 = NOK; 18 = SEK; 19 = HRK; 20 = RON; 21 = BGN; 22 = TRY; 23 = ILS; 24 = CLP; 25 = PHP; 26 = MXN; 27 = ZAR; 28 = BRL; 29 = MYR; 30 = RUB; 31 = IDR; 32 = INR; 33 = KRW; 34 = CNY; 35 = XDR; 36 = AED; 37 = AFN; 38 = MGA; 39 = PAB; 40 = ETB; 41 = VEF; 42 = BOB; 43 = CRC; 44 = SVC; 45 = NIO; 46 = GMD; 47 = MKD; 48 = DZD; 49 = BHD; 50 = IQD; 51 = JOD; 52 = KWD; 53 = LYD; 54 = RSD; 55 = TND; 56 = MAD; 57 = STD; 58 = BSD; 59 = BBD; 60 = BZD; 61 = BND; 62 = FJD; 63 = GYD; 64 = JMD; 65 = LRD; 66 = NAD; 67 = SRD; 68 = TTD; 69 = XCD; 70 = SBD; 71 = VND; 72 = AMD; 73 = CVE; 74 = AWG; 75 = BIF; 76 = XOF; 77 = XAF; 78 = XPF; 79 = DJF; 80 = GNF; 81 = KMF; 82 = CDF; 83 = RWF; 84 = EGP; 85 = GIP; 86 = LBP; 87 = SDG; 88 = SYP; 89 = GHS; 90 = HTG; 91 = PYG; 92 = ANG; 93 = PGK; 94 = LAK; 95 = MWK; 96 = ZMW; 97 = AOA; 98 = MMK; 99 = GEL; 100 = MDL; 101 = ALL; 102 = HNL; 103 = SLL; 104 = SZL; 105 = LSL; 106 = AZN; 107 = MZN; 108 = NGN; 109 = ERN; 110 = TWD; 111 = PEN; 112 = MRO; 113 = TOP; 114 = MOP; 115 = ARS; 116 = DOP; 117 = COP; 118 = UYU; 119 = BWP; 120 = GTQ; 121 = IRR; 122 = YER; 123 = QAR; 124 = OMR; 125 = SAR; 126 = KHR; 127 = BYN; 128 = LKR; 129 = MVR; 130 = MUR; 131 = NPR; 132 = PKR; 133 = SCR; 134 = KGS; 135 = TJS; 136 = UZS; 137 = KES; 138 = SOS; 139 = TZS; 140 = UGX; 141 = BDT; 142 = WST; 143 = KZT; 144 = MNT; 145 = VUV; 146 = BAM; 147 = SSP; 148 = TMT; 149 = CUP; 150 = STN; 151 = MRU; 152 = VES;
dokument_zaplataRodzaj płatności: 0 = przelew; 1 = przelew w terminie 1 dzień; 2 = przelew w terminie 2 dni; 3 = przelew w terminie 3 dni; 4 = przelew w terminie 4 dni; 5 = przelew w terminie 5 dni; 6 = przelew w terminie 6 dni; 7 = przelew w terminie 7 dni; 36 = przelew w terminie 8 dni; 37 = przelew w terminie 9 dni; 38 = przelew w terminie 10 dni; 39 = przelew w terminie 11 dni; 40 = przelew w terminie 12 dni; 41 = przelew w terminie 13 dni; 8 = przelew w terminie 14 dni; 46 = przelew w terminie 15 dni; 49 = przelew w terminie 16 dni; 50 = przelew w terminie 17 dni; 51 = przelew w terminie 18 dni; 52 = przelew w terminie 19 dni; 53 = przelew w terminie 20 dni; 9 = przelew w terminie 21 dni; 56 = przelew w terminie 25 dni; 42 = przelew w terminie 28 dni; 10 = przelew w terminie 30 dni; 32 = przelew w terminie 35 dni; 33 = przelew w terminie 40 dni; 43 = przelew w terminie 43 dni; 30 = przelew w terminie 45 dni; 45 = przelew w terminie 49 dni; 34 = przelew w terminie 50 dni; 35 = przelew w terminie 55 dni; 11 = przelew w terminie 60 dni; 44 = przelew w terminie 65 dni; 57 = przelew w terminie 90 dni; 54 = przelew w terminie 100 dni; 55 = przelew w terminie 120 dni; 12 = za pobraniem; 13 = gotówka; 14 = zapłacono przelewem; 15 = zapłacono gotówką; 16 = zapłacono poprzez Paypal.com; 17 = zapłacono poprzez Dotpay.pl; 18 = zapłacono poprzez Payu.pl; 58 = zapłacono poprzez Paynow.pl; 19 = zapłacono poprzez Cashbill.pl; 20 = zapłacono poprzez Przelewy24.pl; 21 = karta płatnicza; 22 = barter; 23 = czek; 24 = weksel; 25 = kompensata; 26 = akredytywa; 27 = rozliczono z przedpłatą; 28 = terminal płatniczy; 29 = kredyt; 31 = płatność przez internet; 47 = płatność elektroniczna; 48 = mechanizm podzielonej płatności;
dokument_pokaz_zaplataCzy ma być widoczny rodzaj płatności: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_statusStatus dokumentu: 0 = niezapłacona; 1 = zapłacona; 2 = częściowo zapłacona;
dokument_zaplaconoWartość kwoty zapłaconej, wartość ta zostanie odjęta od wartości całkowitej, domyślnie 0;
dokument_pokaz_zaplaconoCzy ma być widoczny wartość kwoty zapłaconej: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_zaplacono_oznaczenieOznaczenie kwoty zapłaconej: 0 = zapłacono; 1 = zaliczka; 2 = zadatek;
dokument_zaplacono_opisDodatkowy opis kwoty zapłaconej;
dokument_pokaz_zaplacono_opisCzy ma być widoczny opis płatności: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_data_pDodatkowa data płatności (kwoty zapłaconej) w formacie DD-MM-RRRR lub DD-MM-RRRR HH:MM:SS lub DD-MM-RRRR HH:MM;
dokument_pokaz_data_pCzy ma być widoczna data płatności (kwoty zapłaconej): 0 = nie; 1 = tak;
dokument_data_p_oznaczenieOznaczenie dodatkowej daty płatności (kwoty zapłaconej): 0 = data płatności; 1 = data dokonania płatności; 2 = data otrzymania zapłaty; 3 = końcowa data płatności;
dokument_terminTermin płatności, domyślnie: 14 dni;
dokument_pokaz_terminCzy ma być widoczny termin płatności: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_kontoNumer konta bankowego, domyślnie wartość zapisana w systemie;
dokument_pokaz_kontoCzy ma być widoczny numer konta: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_konto_2Numer 2 konta bankowego, domyślnie wartość zapisana w systemie;
dokument_pokaz_konto_2Czy ma być widoczny numer konta 2: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_konto_3Numer 3 konta bankowego, domyślnie wartość zapisana w systemie;
dokument_pokaz_konto_3Czy ma być widoczny numer konta 3: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_konto_4Numer konta bankowego dla VAT, domyślnie wartość zapisana w systemie;
dokument_pokaz_konto_4Czy ma być widoczny numer konta (dla wpłat VAT): 0 = nie; 1 = tak;
dokument_pokaz_uwagiCzy mają być widoczne uwagi: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_uwagiUwagi;
dokument_uwagi_oznaczenieOznaczenie pola z uwagami: 0 = bez oznaczenia; 1 = uwagi; 2 = ważne; 3 = komentarz; 4 = adnotacje; 5 = dopisek;
dokument_pokaz_uwagi_dodatkoweCzy mają być widoczne uwagi dodatkowe: 0 = nie; 1 = tak;
dokument_uwagi_dodatkoweUwagi dodatkowe;
dokument_uwagi_niewidoczneUwagi niewidoczne, tekst wpisany w tym polu nie jest widoczny w treści generowanego dokumentu, tekst jest widoczny jedynie w raportach PKPiR (w kolumnie 17) lub raporcie ryczałt - ewidencja przychodów (w kolumnie 12) oraz na liście dokumentów;
dokument_podstawa_zwW polu można wpisać podstawę zwolnienia w związku ze stawką VAT zw.;
dokument_podstawa_npW polu można wpisać podstawę zwolnienia w związku ze stawką VAT np.;
dokument_opis_zdarzeniaOpis zdarzenia, tekst wpisany w tym polu nie jest widoczny w treści generowanego dokumentu, tekst jest widoczny jedynie w raportach PKPiR (w kolumnie 6);
dokument_emailAdres email odbiorcy wiadomości, można wpisać dwa adresy oddzielając je średnikiem;
dokument_tytulTytuł wiadomości email;
dokument_trescTreść wiadomości email;
dokument_przelicz_waluteWaluta, na którą ma być przeliczana wartość dokumentu, nowa waluta przeliczania musi być inna niż aktualna waluta dokumentu, wartość 0 to brak przeliczania (wartość domyślna), dostępne waluty: PLN; EUR; USD; GBP; CHF; CAD; AUD; JPY; THB; HKD; NZD; SGD; HUF; UAH; CZK; DKK; ISK; NOK; SEK; HRK; RON; BGN; TRY; ILS; CLP; PHP; MXN; ZAR; BRL; MYR; RUB; IDR; INR; KRW; CNY; XDR; AED; AFN; MGA; PAB; ETB; VEF; BOB; CRC; SVC; NIO; GMD; MKD; DZD; BHD; IQD; JOD; KWD; LYD; RSD; TND; MAD; STD; BSD; BBD; BZD; BND; FJD; GYD; JMD; LRD; NAD; SRD; TTD; XCD; SBD; VND; AMD; CVE; AWG; BIF; XOF; XAF; XPF; DJF; GNF; KMF; CDF; RWF; EGP; GIP; LBP; SDG; SYP; GHS; HTG; PYG; ANG; PGK; LAK; MWK; ZMW; AOA; MMK; GEL; MDL; ALL; HNL; SLL; SZL; LSL; AZN; MZN; NGN; ERN; TWD; PEN; MRO; TOP; MOP; ARS; DOP; COP; UYU; BWP; GTQ; IRR; YER; QAR; OMR; SAR; KHR; BYN; LKR; MVR; MUR; NPR; PKR; SCR; KGS; TJS; UZS; KES; SOS; TZS; UGX; BDT; WST; KZT; MNT; VUV; BAM; SSP; TMT; CUP; STN; MRU; VES;
dokument_rodzaj_kursuRodzaj kursu przeliczania waluty: 0 = NBP; 1 = własny;
dokument_data_wymianyW przypadku wybrania w parametrze "rodzaj_kursu" wartości 0 (NBP), należy określić dzień kursu wymiany w formacie DD-MM-RRRR;
dokument_kurs_wymianyW przypadku wybrania w parametrze "rodzaj_kursu" wartości 1 (własny), należy określić wartość kursu wymiany w formacie liczbowym, np: 4.12;

Parametry sprzedawcy
Parametry sprzedawcy nie są wymagane jeśli dla konta jest ustawiony domyślny sprzedawca, ustawienia można dokonać na stronie - Klienci.
Nazwa parametruOpis parametru
sprzedawca_nazwaNazwa;
sprzedawca_nip
sprzedawca_pesel
sprzedawca_vat_ue
sprzedawca_regon
sprzedawca_numer_firmy
sprzedawca_numer_podatkowy
Numer identyfikacyjny - należy podać tylko jeden z parametrów;
sprzedawca_dowodDowód osobisty;
sprzedawca_ulicaUlica;
sprzedawca_miastoMiasto;
sprzedawca_kodKod pocztowy;
sprzedawca_panstwoPaństwo;
sprzedawca_pokaz_panstwoCzy ma być widoczne pole państwo: 0 = nie; 1 = tak;
sprzedawca_telefonTelefon;
sprzedawca_faxFax;
sprzedawca_pokaz_telefon_faxCzy ma być widoczne pole telefon lub fax: 0 = nie; 1 = tak;
sprzedawca_emailEmail;
sprzedawca_wwwURL strony;
sprzedawca_pokaz_email_wwwCzy ma być widoczne pole email lub www: 0 = nie; 1 = tak;
sprzedawca_opisDowolne pole opisowe;
sprzedawca_pokaz_opisCzy ma być widoczne pole opisowe: 0 = nie; 1 = tak;
sprzedawca_podpisPodpis;
sprzedawca_pokaz_podpisCzy ma być widoczne pole podpis: 0 = nie; 1 = tak;
sprzedawca_oznaczenieOznaczenie danych: 0 = sprzedawca; 1 = nabywca; 2 = dostawca; 3 = odbiorca; 4 = wierzyciel; 5 = dłużnik; 6 = wpłacający; 7 = wypłacający; 8 = wynajmujący; 9 = najemca; 10 = sprzedający; 11 = kupujący; 12 = wystawiający; 13 = otrzymujący; 14 = zamawiający; 15 = odbierający; 16 = płatnik; 17 = oddział; 18 = wystawca; 19 = wystawca noty; 20 = adres dostawy; 21 = adres do korespondencji; 23 = zleceniobiorca; 24 = zleceniodawca; 22 = bez oznaczenia;
sprzedawca_daneDodatkowe dane;
sprzedawca_dane_oznaczenieOznaczenie dodatkowych danych: 0 = sprzedawca; 1 = nabywca; 2 = dostawca; 3 = odbiorca; 4 = wierzyciel; 5 = dłużnik; 6 = wpłacający; 7 = wypłacający; 8 = wynajmujący; 9 = najemca; 10 = sprzedający; 11 = kupujący; 12 = wystawiający; 13 = otrzymujący; 14 = zamawiający; 15 = odbierający; 16 = płatnik; 17 = oddział; 18 = wystawca; 19 = wystawca noty; 20 = adres dostawy; 21 = adres do korespondencji; 23 = zleceniobiorca; 24 = zleceniodawca; 22 = bez oznaczenia;

Parametry nabywcy
Parametry nabywcy nie są wymagane jeśli dla konta jest ustawiony domyślny nabywca, ustawienia można dokonać na stronie - Klienci.
Nazwa parametruOpis parametru
nabywca_nazwaNazwa;
nabywca_nip
nabywca_pesel
nabywca_vat_ue
nabywca_regon
nabywca_numer_firmy
nabywca_numer_podatkowy
Numer identyfikacyjny - należy podać tylko jeden z parametrów;
nabywca_dowodDowód osobisty;
nabywca_ulicaUlica;
nabywca_miastoMiasto;
nabywca_kodKod pocztowy;
nabywca_panstwoPaństwo;
nabywca_pokaz_panstwoCzy ma być widoczne pole państwo: 0 = nie; 1 = tak;
nabywca_telefonTelefon;
nabywca_faxFax;
nabywca_pokaz_telefon_faxCzy ma być widoczne pole telefon lub fax: 0 = nie; 1 = tak;
nabywca_emailEmail;
nabywca_wwwURL strony;
nabywca_pokaz_email_wwwCzy ma być widoczne pole email lub www: 0 = nie; 1 = tak;
nabywca_opisDowolne pole opisowe;
nabywca_pokaz_opisCzy ma być widoczne pole opisowe: 0 = nie; 1 = tak;
nabywca_podpisPodpis;
nabywca_pokaz_podpisCzy ma być widoczne pole podpis: 0 = nie; 1 = tak;
nabywca_oznaczenieOznaczenie danych: 0 = sprzedawca; 1 = nabywca; 2 = dostawca; 3 = odbiorca; 4 = wierzyciel; 5 = dłużnik; 6 = wpłacający; 7 = wypłacający; 8 = wynajmujący; 9 = najemca; 10 = sprzedający; 11 = kupujący; 12 = wystawiający; 13 = otrzymujący; 14 = zamawiający; 15 = odbierający; 16 = płatnik; 17 = oddział; 18 = wystawca; 19 = wystawca noty; 20 = adres dostawy; 21 = adres do korespondencji; 23 = zleceniobiorca; 24 = zleceniodawca; 22 = bez oznaczenia;
nabywca_daneDodatkowe dane;
nabywca_dane_oznaczenieOznaczenie dodatkowych danych: 0 = sprzedawca; 1 = nabywca; 2 = dostawca; 3 = odbiorca; 4 = wierzyciel; 5 = dłużnik; 6 = wpłacający; 7 = wypłacający; 8 = wynajmujący; 9 = najemca; 10 = sprzedający; 11 = kupujący; 12 = wystawiający; 13 = otrzymujący; 14 = zamawiający; 15 = odbierający; 16 = płatnik; 17 = oddział; 18 = wystawca; 19 = wystawca noty; 20 = adres dostawy; 21 = adres do korespondencji; 23 = zleceniobiorca; 24 = zleceniodawca; 22 = bez oznaczenia;

Parametry produktu
Kolejne pozycje, maksymalnie 100 pozycji, dodajemy z parametrami: nazwa_1, jm_1, ilosc_1, itp..
Nazwa parametruOpis parametru
produkt_nazwaNazwa produktu lub usługi;
produkt_jmJednostka miary: 0 = (brak wartości); 1 = usł.; 2 = szt.; 3 = AT; 4 = GJ; 5 = MW; 6 = doba; 7 = dzień; 8 = godz.; 9 = gr; 10 = grupa; 11 = h; 12 = hl; 13 = kW; 14 = kWh; 15 = kg; 16 = km; 17 = kpl.; 18 = kurs; 19 = l; 20 = m; 21 = m2; 22 = m3; 23 = mb; 24 = mies.; 25 = min; 26 = ml; 27 = mp; 28 = obw; 29 = opak.; 30 = par; 31 = pkt.; 32 = rolka; 33 = strona; 34 = słowa; 35 = tona; 36 = sem; 37 = fracht; 38 = osoba; 39 = rbg; 40 = Mg; 41 = ryczałt; 42 = udział; 43 = pojemnik; 44 = zabieg; 45 = cm; 46 = MWh; 47 = ha; 48 = kwartał; 49 = yard; 50 = etat; 51 = abonament; 52 = ar; 53 = Kb; 54 = KB; 55 = MB; 56 = GB; 57 = TB; 58 = MHZ; 59 = mm; 60 = MPA; 61 = MVA; 62 = g; 63 = tys.; 64 = bl.;
produkt_iloscOznaczenie ilości produktów lub usług, domyślnie 1;
produkt_cena_netto
produkt_wartosc_brutto
Cena netto lub wartość brutto (należy przesłać tylko jeden z parametrów);
produkt_stawka_vatStawka vat: 27 = 27%; 25 = 25%; 24 = 24%; 23 = 23%; 22 = 22%; 21 = 21%; 20 = 20%; 19 = 19%; 17 = 17%; 16 = 16%; 15 = 15%; 10 = 10%; 9.5 = 9.5%; 9 = 9%; 8.5 = 8.5%; 8 = 8%; 7.7 = 7.7%; 7 = 7%; 6.5 = 6.5%; 5 = 5%; 4 = 4%; 3 = 3%; 0 = 0%; np = np.; zw = zw.; oo = o.o.;